Jeremy Wyndham

Jeremy Wyndham

Jeremy Wyndham là giám đốc của một công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu ở London. Ông cũng rất say mê toán học và mong muốn môn khoa học tuyệt vời này được áp dụng nhiều hơn trong cuộc sống.