Jeremy Torz

Jeremy Torz

Jeremy Torz là người đồng sáng lập của Union Hand-Roasted Coffee và tham gia giám sát tất cả các khía cạnh thương mại của doanh nghiệp bao gồm P&L, xây dựng cơ sở khách hàng, hỗ trợ marketing,..

Bên cạnh đó, Jeremy còn là chuyên gia cà phê hàng đầu và là người có ảnh hưởng quan trọng trong lĩnh vực này. Ông đang đặt mục tiêu tăng trưởng đáng kể doanh số bán lẻ và trực tuyến, cho phép người tiêu dùng Anh Quốc trải nghiệm cà phê tại nhà như khi uống ngoài hàng.