Jennifer Moore-Mallinos

Jennifer Moore-Mallinos

Jennifer Moore-Mallinos sinh ra và lớn lên ở Toronto, Canada và hiện đang cư trú tại khu vực Cleveland cùng chồng và ba con. Jennifer tốt nghiệp với bằng Cử nhân Công tác Xã hội tại Đại học Ryerson.

Jennifer bắt đầu sự nghiệp viết văn của mình vào năm 2001. Cô viết sách phi hư cấu dành cho trẻ em và tập trung vào tình huống trong gia đình, kỹ năng sống, rối loạn phát triển và các tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Sách của Jennifer đã được xuất bản ở nhiều quốc gia và có mặt trên khắp thế giới.