Jean Phillippe Toussaint

Jean Phillippe Toussaint

Jean-Philippe Toussaint, là một nhà văn, nhà biên kịch người Bỉ nói tiếng Pháp. Ông sinh ngày 29 tháng 11 năm 1957 ở Bruxelles, Bỉ. Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết sáng tác đặc trưng với văn phong và thể loại tự sự tối giản. Nhiều tiểu thuyết của ông đã được dịch sang hơn hai mươi thứ tiếng.

Năm 2014, Jean Phillippe Toussaint kế nhiệm Henry Bauchau ở Viện hàn lâm Hoàng gia Văn học và Ngôn ngữ Pháp của Bỉ (ARLLFB).