Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (21/06/1905 – 15/04/1980) là nhà triết học hiện sinh, nhà soạn kịch, nhà biên kịch, đồng thời là tiểu thuyết gia và nhà hoạt động chính trị người Pháp. Ông là một trong những nhân vật nòng cốt trong hệ thống triết học của chủ nghĩa hiện sinh, và một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nền triết học Pháp thế kỷ 20 và chủ nghĩa Marx. Tác phẩm của ông cũng có ảnh hưởng đến xã hội họclý thuyết phê bìnhlý thuyết hậu thuộc địaphê bình văn học, và vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến các ngành này.