Jean-Michel Billioud

Jean-Michel Billioud

Jean-Michel Billioud sinh ngày 23 tháng 7 năm 1964 tại Marseille, là nhà văn và nhà sử học người Pháp. Ông viết nhiều cuốn sách dành cho giới trẻ cũng như các bài tiểu luận và tác phẩm lịch sử. Ông từng cộng tác với một số tạp chí (Historia, Revue Dessinée, Canopée, v.v.).