Jean-Charles Sarrazin

Jean-Charles Sarrazin

Jean-Charles Sarrazin dạy mỹ thuật, vẽ minh hoạ và viết truyện cho thiếu nhi. Ông là tác giả và họa sĩ minh họa của NXB Ecole des Loisirs (Pháp). Năm 1987, ông theo học và giảng dạy tại Trường Ðại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.