Jayneen Sanders

Jayneen Sanders

Jayneen Sanders, là một giáo viên tiểu học có kinh nghiệm, biên tập viên, tác giả và nhà xuất bản.

Sau khi trở về Australia vào năm 1994, Jay và Mark thành lập doanh nghiệp riêng, UpLoad Publishing (Educate2Empower Publishing). Kể từ đó, Jay đã sáng tác hàng loạt tác phẩm giáo dục, đặc biệt là các sách về giáo dục giới tính, an toàn cho trẻ em.

Ngoài ra, bà là một trong ba tác giả lập cấu trúc tổng quan cho sách giáo khoa Nelson Maths for Victoria (được chọn vào danh sách rút gọn cho Giải thưởng Sách Giáo trình Tiểu học của Hiệp hội Xuất bản Australia 2004) và Nelson Maths và Nelson Maths for Victoria VELS edition (được trao giải Giải thưởng Sách Giáo trình Tiểu học của Hiệp hội Xuất bản Australia 2008). Jay là một trong ba tác giả đã tạo ra Nelson Numeracy Assessment Kit (được trao giải Giải thưởng Gói Giảng dạy và Học tập Tiểu học của Hiệp hội Xuất bản Australia 2005 và giải thưởng tổng hợp của Hiệp hội Xuất bản Australia 2005).

Jay cũng là Tác giả chính (viết dưới tên Jay Dale) cho Engage Literacy được xuất bản bởi Capstone Classroom và đã viết hơn 100 tác phẩm cho bộ sách này.