Jason Barron MBA

Jason Barron MBA

Jason Barron từng giành Axiom Gold Medal và là tác giả cuốn sách bán chạy theo bình chọn của báo Wall Street Journal: MBA bằng hình.