Janet Foxley

Janet Foxley

Janet Foxley viết sách cho trẻ em và đôi khi cả thơ. Bà cũng chơi với sơn, mực và thuốc nhuộm, tạo ra những bức tranh trừu tượng đầy màu sắc cùng các đồ vật trang trí.