Jane Lacey

Jane Lacey

Jane Lacey từng là giáo viên tiểu học trong mười năm trước khi trở thành nhà văn toàn thời gian. Bà chuyên viết sách phi hư cấu cho trẻ em từ ba đến mười một tuổi.