Jane Chisholm

Jane Chisholm

Jane Chisholm là tổng biên tập của nhà sách Usborne, Vương quốc Anh - một nhà sách xuất bản sách thiếu nhi, nổi tiếng với những cuốn sách đẹp và bổ ích.