Jane Bingham

Jane Bingham

Jane Bingham là một nhà văn viết cho đối tượng độc giả là trẻ em và thanh thiếu niên. Trong 12 năm qua, bà đã viết hơn 100 cuốn sách cho các nhà xuất bản như Usborne, Heinemann, Hodder và Penguin. Mặc dù bà tin rằng bất kỳ chủ đề nào cũng có thể gây hứng thú cho độc giả trẻ, nhưng lĩnh vực quan tâm chính của cô là lịch sử và nghệ thuật.