Jane Austen

Jane Austen

Jane Austen (1775-1817) là một trong những nữ văn sĩ nổi tiếng nhất và được yêu thích nhất nước Anh, với các cuốn tiểu thuyết kinh điển về giới địa chủ nhỏ ở Anh cuối thế kỷ 18. Cốt truyện của Austen chủ yếu khai thác sự phụ thuộc của phụ nữ vào hôn nhân để có địa vị xã hội thuận lợi và được đảm bảo về kinh tế. Tác phẩm của bà nằm trong bước chuyển tiếp từ những tiểu thuyết tình cảm phổ biến ở nửa sau thế kỷ 18 sang chủ nghĩa hiện thực trong văn học thế kỷ 19.