James Comey

James Comey

James Comey từng là Giám đốc thứ bảy của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) từ tháng Chín năm 2013 cho đến khi bị Tổng thống Donald Trump sa thải vào tháng Năm năm 2017.

Comey đã trải qua nhiều chức vụ trong chính quyền Mỹ, là Luật sư Liên bang phụ trách Quận Nam New York, Phó Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ (quan chức cấp cao thứ hai tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ) dưới thời George Bush (con).