James A. Michener

James A. Michener

James Albert Michener (/03/02/1907 - 16/10/1997) là một tiểu thuyết gia, nhà văn và nhà từ thiện, ông là tác giả của hơn 40 cuốn sách, phần lớn trong số đó là khúc ca gia đình về cuộc sống đa thế hệ trong miền địa phương, địa lý cụ thể và kết hợp sự kiện lịch sử vào câu chuyện. Michener được biết đến là người tỉ mỉ trong công việc.