Jacquelne Decarlo

Jacquelne Decarlo

Jacqueline DeCarlo lần đầu tiên gặp gỡ khái niệm "thương mại công bằng" trong chuyến du lịch ở Mỹ Latinh vào năm 1999. Thông qua những chuyến đi và những khám phá của mình, cô đã hiểu được trực tiếp những lợi ích của mối quan hệ thương mại công bằng đối với cả người sản xuất và người tiêu dùng. Tin chắc rằng thương mại công bằng mang lại một khuôn khổ bền vững, Jackie quay trở lại Hoa Kỳ với quyết tâm giúp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sức mạnh và tiềm năng của thương mại công bằng.