Jacqueline East

Jacqueline East

Jacqueline là hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ dành cho trẻ em. Sách của cô được bán trên toàn thế giới, bao gồm cả những câu chuyện do chính cô viết.