J. M. G. Le Clézio

J. M. G. Le Clézio

Jean-Marie Gustave Le Clézio (sinh ngày 13 tháng 4 năm 1940) là một nhà văn người Pháp. Ngay từ tuổi 23, ông đã trở nên nổi tiếng với tiểu thuyết Le Procès-verbal, tác phẩm được trao Giải Renaudot năm 1963. Tính đến nay Le Clézio đã cho xuất bản trên 30 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ tiểu thuyết, truyện kể, bài luận, dịch thuật đến các sách nghiên cứu khác.

Năm 1980, Le Clézio trở thành người đầu tiên được Viện Hàn lâm Pháp (Académie française) trao Giải Paul Morand. Năm 1994 trong một cuộc thăm dò, Le Clézio đã được bầu là nhà văn Pháp còn sống vĩ đại nhất. mNăm 2008 ông được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao Giải Nobel Văn học, ông là người Pháp thứ hai được trao giải thưởng cao quý này trong thập niên 2000 (sau Cao Hành Kiện vào năm 2000).