Iwamoto Kenichi

Iwamoto Kenichi

Iwamoto Kenichi là một tác giả truyện manga người Nhật. Anh là tác giả của Bơi Lội Như Kình Ngư.