Ivan Kiriow

Ivan Kiriow

Ivan Kiriow sinh ra tại Pháp, là phóng viên khoa học, có bằng tiến sĩ về lịch sử khoa học. Anh là tác giả của nhiều cuốn sách dành cho đại chúng, trong đó anh chọn lọc các chủ đề khoa học yêu thích của mình. Anh hiện đang sống ở Tourouvre, Orne.