Isabel Thomas

Isabel Thomas

Isabel Thomas là một nhà văn học và tác giả truyện trẻ em. Bà đã viết hơn 180 cuốn sách về khoa học và tự nhiên cho độc giả trẻ. Các đầu sách của Isabel đã được dịch sang 20 thứ tiếng khác nhau. 

Bà đoạt Giải thưởng AAAS Subaru SB&F cho Sách khoa học xuất sắc năm 2020 và đã lọt vào danh sách rút gọn cho Deutsche Jugendliteraturpreis 2021; Giải thưởng Sách Nhân dân Trẻ của Hiệp hội Hoàng gia, Hiệp hội Sách Giáo dục Khoa học của Năm, Giải thưởng Sách Ảnh và Giải thưởng Sách Peter Xanh.