Ira Semenyuk

Ira Semenyuk

Ira Semenyuk là một nhà sinh vật học người Nga. Cô dành rất nhiều thời gian trong các khu rừng Việt Nam để nghiên cứu về những sinh vật nhỏ bé. Cô quan sát, ghi chép, và vẽ tay lại những bức chân dung tuyệt vời của chúng.