Ilse Sand

Ilse Sand

 

Ilse Sand là một tác giả người Đan Mạch. Bà từng là mục sư trong hơn mười năm. Chính những trải nghiệm trong thời gian làm mục sư đã giúp bà rất nhiều trong công việc của một chuyên gia tư vấn tâm lý.

Ilse Sand là tác giả của nhiều đầu sách tâm lý - kỹ năng đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên toàn thế giới.