Iain Ellwood

Iain Ellwood

Iain Ellwood là một chiến lược gia về marketing thương hiệu. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hồng Kông, Hà Lan và Mỹ, giúp hoạch định chiến lược marketing thương hiệu ở các tập đoàn lớn như AstraZeneca, Orange, Philips, RSA, Samsung, Tesco, Thomson Reuters và Virgin. Iain cũng là tác giả của những đầu sách như: Brands and Branding (viết cùng The Economist), Wonder Woman: Marketing Secrets for the Trillion Dollar Customer, The Essential Brand Book. Hiện ông đang điều hành một hãng tư vấn riêng.