I. S. Turgenev

I. S. Turgenev

Ivan Sergeyevich Turgenev là một nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của Nga thế kỉ 19. Tiểu thuyết Cha và con của ông được coi là một trong những tác phẩm lớn nhất thế kỉ 19. Mặc dù ít được biết đến hơn ở phương Tây, song tên tuổi và tầm vóc của ông thường được so sánh với Dostoyevsky, Tolstoy, và thực tế là các tác phẩm và sự nghiệp của ông cũng không hề kém cạnh với hai nhà văn vĩ đại cùng thời với mình.