Hyun-wook Park

Hyun-wook Park

Hyun-wook Park sinh năm 1967, tốt nghiệp khoa Xã hội học Đại học Yonsei năm 1991. Đăng đàn năm 2001, Hyun-wook Park ngay lập tức đạt giải thưởng Cây bút mới của Nhà xuất bản Munhakdongne.