Hương Anh

Hương Anh

Hương Anh là đồng tác giả của Voi con tìm mẹ - cuốn sách đa tương tác mở ra một sân khấu kịch xoay hấp dẫn, đưa bé vào chuyến phiêu lưu kỳ diệu cùng Voi Con.