Holly Bathie

Holly Bathie

Holly Bathie lớn lên ở Devon - nơi cô dành rất nhiều thời gian để đọc sách. Cho đến năm bảy tuổi, cô đã muốn trở thành một diễn viên nhào lộn, một cô gái bán kẹo mút, một luật sư hoặc một diễn viên hài. Sau cùng, cô trở thành một nhà văn.

Holly Bathie hiện đang sống và làm việc ở Oxford.