Hoàng My

Hoàng My

Hoàng My sinh năm 1978 tại Bạc Liêu, hiện đang làm việc trong ngành viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chị được nhiều người biết đến qua các tác phẩm như: Vì em là đàn bà (2011), Chỉ tình yêu, là đủ (2013), Sau chủ nhật là thứ hai (2013), Đàn bà @ (2015)…