Hoàng Minh Tường

Hoàng Minh Tường

Hoàng Minh Tường, nhà văn hiện đại Việt Nam. Sinh năm 1948, quê gốc xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Là nhà văn tên tuổi trong và ngoài nước với lượng tác phẩm phong phú, bao gồm các sáng tác từng gây tiếng vang lớn trong xã hội như Thời của thánh thần, Thủy hỏa đạo tặc,...