Hoài Điệp Thứ Lang

Hoài Điệp Thứ Lang

Hoài Điệp Thứ Lang (1920-1967) là một trong những bút danh của Đinh Hùng. Ông là một nhà thơ, tiểu thuyết gia Việt Nam thời tiền chiến. Đinh Hùng sinh tại làng Phượng Dực tỉnh Hà Đông (nay thuộc Thủ đô Hà Nội). Năm 1954, ông cùng vợ con vào Sài Gòn, lập ra tờ nhật báo Tự do. Trong những năm tháng ở Sài Gòn, Đinh Hùng viết tiểu thuyết "Kỳ nữ gò Ôn Khâu", "Người đao phủ thành Đại La" và làm thơ trào phúng trên báo Tự do, báo Ngôn luận.