Hồ Thích

Hồ Thích

Hồ Thích ( 胡适) là một nhà ngoại giao, nhà văn tiểu luận và nhà triết học nổi tiếng của Trung Quốc. Ông được biết đến như một người có những đóng góp quan trọng cho chủ nghĩa tự do và cải cách ngôn ngữ ở Trung Quốc. 

Hồ Thích là một trong những người có ảnh hưởng của phong trào Ngũ Tứ và phong trào Tân Văn hóa. Ông  đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất thuyết điều hoà giai cấp và cho rằng chủ nghĩa Marx và thuyết đấu tranh giai cấp không phù hợp với tình hình Trung Quốc. 

Ngoài ra, Hồ Thích cũng đề xuất việc sử dụng văn Bạch thoại và loại bỏ văn ngôn truyền thống để cải cách ngôn ngữ.

Hồ Thích là một trong những nhà trí thức đa năng với nhiều vai trò, từ đại sứ, hiệu trưởng đại học, nhà giáo dục, luân lý học đến nhà tư tưởng. Ông đã được tặng tổng cộng 36 bằng tiến sĩ danh dự, chủ yếu từ các trường đại học ở Hoa Kỳ. Ông đã sống và làm việc ở nhiều nơi, từ Trung Quốc đến Đài Loan và Mỹ, và có nhiều tác phẩm và ý kiến ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.