Higuchi Yuko

Higuchi Yuko

Higuchi Yuko là một họa sĩ chuyên nghiệp sống ở Nhật Bản. Cô đã hợp tác với nhiều công ty khác nhau, bao gồm GUCCI. Higuchi Yuko có cửa hàng/phòng trưng bày riêng tên là “Boris Zakkaten” gần ga Omotesando ở Tokyo.