Hiba Noor Khan

Hiba Noor Khan

Hiba Noor Khan là một tác giả trẻ và nhà hoạt động xã hội, cô đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về phát triển, nhập cư và sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa.

Cô học ngành Vật lý/Kỹ thuật và đã hoàn thành nghiên cứu sau đại học tại Đại học Oxford.

Hiba đã làm việc cho các dự án phát triển bền vững khác nhau tại vùng nông thôn Tanzania và cung cấp viện trợ cho người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, Hiba đang theo học chương trình Thạc sĩ tại SOAS.