Henri Gourdon

Henri Gourdon

Henri Gourdon sinh ngày 25/4/1876, mất ngày 3/5/1943 tại Paris, Pháp. Ông tốt nghiệp ngành Giáo dục học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Saint-Cloud, ngành Sử học và Địa lý tại Trường Văn khoa Paris. Từ năm 1918, ông làm Giám đốc đầu tiên của Nha học chính Đông Dương, đồng thời giảng dạy tại Trường Thuộc địa và Đại học Bordeaux.

Henri Gourdon đã có đóng góp to lớn vào việc xúc tiến chương trình cải cách giáo dục của chính quyền thuộc địa Pháp tại Đông Dương, đồng thời có hiểu biết sâu sắc về xứ sở này. Ông cũng là tác giả của cuốn sách ảnh LIndochine (Đông Dương) xuất bản tại NXB Larousse vào năm 1931, được biết đến với rất nhiều bức ảnh chụp Việt Nam vào thời gian này.