Hélènne Delforge

Hélènne Delforge

Hélène Delforge (sinh ngày 29 tháng 4 năm 1976) là một nhà báo và nhà văn người Bỉ. Cô từng học học ngôn ngữ và văn học.