Helen Stanton

Helen Stanton

Helen Stanton là một họa sĩ minh họa tự do, cô sáng tác cả tranh kỹ thuật số, tranh bằng mực hay màu nước.