Heather Morris

Heather Morris

Heather Morris sinh ra ở New Zealand, hiện định cư ở Australia. Bà lấy bằng cử nhân chuyên ngành Khoa học Chính trị tại đại học Monash vào năm 1991. Từ năm 1995 đến 2017, bà làm việc ở Phòng công tác xã hội của Trung tâm Y tế Monash tại Melbourne. Khi ấy, ở tuổi ngoài 40, bà vừa làm việc và nuôi dạy ba con nhỏ, bà vừa theo đuổi đam mê viết lách.