Hazel Dixon-Cooper

Hazel Dixon-Cooper

Hazel Dixon-Cooper, từng được một nhà phê bình sách mô tả là “…hài hước và thẳng thắn hơn bạn thân nhất của bạn sau ba ly rượu” đã dành gần chín năm để tư vấn cho độc giả của tạp chí Cosmopolitan về tình yêu, tiền bạc, cuộc sống và chiêm tinh.