Harriet Beecher Stowe

Harriet Beecher Stowe

Harriet Beecher Stowe sinh ra tại Lichfield, Connecticut, Mỹ, trong một gia đình đông con và rất ưa thích các hoạt động xã hội. 

Ra mắt độc giả vào năm 1852, tiểu thuyết "Túp lều bác Tôm" đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan điểm của những người tiến bộ trong tầng lớp da trắng cũng như nhận được sự đồng cảm sâu sắc của những người nô lệ da đen. Ngay trong tuần đầu tiên, 5.000 bản in đã được bán sạch. Chỉ trong một năm, cuốn sách đã có lượng phát hành khổng lồ (tính riêng ở Mỹ là 300.000 bản). Ở Anh, cuốn sách còn được đón chào nồng nhiệt hơn. Cho đến năm 1854, tức là 2 năm sau khi sách ra đời, ước tính cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra 60 thứ tiếng trên thế giới.