Hans van der loo

Hans van der loo

Hans van der Loo (1954) sinh ra ở Luxembourg và sau đó theo học ngành Khoa học hành vi tại Sorbonne (Paris), Đại học Utrecht và Trường Kinh doanh Harvard (Boston).

Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là phó giáo sư trong lĩnh vực Test Scenario (lên chiến lược) tại Đại học Utrecht. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, ông chuyển sang làm tư vấn.