Han Hyun-Dong

Han Hyun-Dong

Han Hyun-Dong là họa sĩ minh họa, từng học chuyên về manhwa (truyện tranh Hàn Quốc) tại Khoa Nghệ thuật Hoạt hình tại Đại học Quốc gia Kongju.