Hal Elrod

Hal Elrod

Hal Elrod là tác giả của cuốn sách bán chạy The Miracle Morning, đã được dịch sang 37 thứ tiếng, tác động đến hơn 2.000.000 người ở hơn 70 quốc gia.