Hae Min

Hae Min

Đại đức Hae Min từng là giáo sư về Tôn giáo học tại Hoa Kỳ 7 năm. Năm 2015, Đại đức trở về Seoul, Hàn Quốc, cùng nhiều chuyên gia mở trường Tâm lý Trị liệu, điều trị miễn phí cho những người chịu tổn thương về tâm lý. Hai quyển sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” và “Yêu những điều không hoàn hảo” lần lượt xuất bản vào năm 2012 và 2016 đã trở thành quyển sách gối đầu về chữa lành của hàng triệu độc giả từ khắp nơi trên thế giới.