Hà Trung Hiếu

Hà Trung Hiếu

Hà Trung Hiếu là một người con rất yêu thương bố mẹ và gia đình. Anh đã làm việc hơn 12 năm trong lĩnh vực truyền thông, giải trí và hoạt động xã hội.