Hà Thánh Quân

Hà Thánh Quân

Hà Thánh Quân là giám đốc điều hành một start-up trong lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc, có những kiến giải tâm lý học sâu sắc.