Hà Mã

Hà Mã

Hà Mã là người như thế nào vẫn còn là bí ẩn với công chúng mặc dù bộ truyện của ông đã không ngừng làm chấn động văn đàn Trung Quốc