Hạ Dữ Chí

Hạ Dữ Chí

Hạ Dữ Chí là tác giả có nhiều bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ở Trung Quốc, từng tham gia biên soạn chuyên mục “Ngày ngẫm đêm đọc” của Nhật báo Nhân dân.