Gustave Dumoutier

Gustave Dumoutier

Từng giữ chức Chánh Sở Học chính Trung-Bắc Kỳ, G.Dumoutier được đánh giá là một học giả uyên bác, một công chức trung thành và một bậc quân tử chân chính. Trong sự nghiệp của mình, Dumoutier đã để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về khảo cổ, lịch sử, văn hóa của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng.